متون عمومي
1397/6/25 یکشنبه

ایمیل دانشگاهی فقط مخصوص دانشجویان ارشد و دکترا میباشد

دانشجویان دکترا میتوانند از طریق لینک زیر مراجعه کنند و نسبت به ساخت ایمیل اقدام نمایند

دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند  به همراه داشتن کارت دانشجویی و مراجعه به بخش فناوری اطلاعات مرکز شیراز اقدام به ساخت ایمیل کنند . (ایمیل  مخصوص دانشجویان ارشد مرکز شیراز میباشد و دانشجویان مهمان و غیره  باید به مرکز خود مراجعه کنند )

جهت اتصال به سامانه ایمیل دانشجویان ارشد اینجا کلیک کنید .

بيشتر