1394/6/3 سه‌شنبه
لینک فضای مجازی دانشگاه پیام نور شیراز


تلفن گویا دانشگاه : 36222255

دانلود شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

 
                   خدمات آموزشی                                 فناوری و اطلاعات             
مالی دانشجویی معاونت111
واحد امتحانات واحد آموزش های آزاد
واحد برنامه ریزی1 واحد تحصیلات تکمیلی
واحد تربیت بدنی واحد فرهنگی و فوق برنامه

ارتباط پیامکی با ریاست دانشگاه : 30008900622267


نظرات - انتقادات - پیشنهادات : 36222267


سامانه پیامکی روابط عمومی : 30004572


آدرس پست الکترونیکی : shiraz.fars.pnu@gmail.com


آدرس دانشگاه :شیراز-شهرک گلستان - بلوار علامه دهخدا- خیابان پیام نور -دانشگاه پیام نورمرکز  شیراز - کد پستی(73111-71893)
صندوق پستی : 5-718986موقیت مکانی روی گوگل مپ
View Shiraz Payam Noor University in Google Maps