ریاست دانشگاه
1394/6/14 شنبه


 
زمان ملاقات حضوری : سه شنبه ها ساعت 10 الی 12 (دانشجویان - اساتید - کارمندان )

شماره تماس مسئول دفتر : 36222266-071
شماره تماس تلفنخانه :36222255-071
شماره داخلی مسئول دفتر : 111

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر مهرداد احمدی(سامانه پیامکی): 30008900622267