اطلاعیه برگزیده
1401/4/5 یکشنبه
شنبه بازديد دكتر قناعتي ، مديركل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري فارس از دانشگاه پيام نور مركز شيراز و بازديد از بخشهاي مختلف اين مركز
شنبه بازديد دكتر قناعتي ، مديركل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري فارس از دانشگاه پيام نور مركز شيراز و بازديد از بخشهاي مختلف اين مركز

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر