اطلاعیه برگزیده
1402/2/31 یکشنبه
دریافت کارت آزمون پایان نیمسال
طلاعیه دریافت کارت آزمون پایان نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

.

اطلاعیه دریافت کارت آزمون پایان نیمسال
دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

با توجه به فعالسازی امکان اخذ گزارش ۴۲۸، دانشجويان مي توانند جهت اخذ كارت شركت در آزمون در سامانه گلستان از مسير ذیل اقدام نمايند:

 🔸 آموزش >  گزارش هاي آموزش >  دانشجو > اطلاعات ثبت نام و امتحان >  برنامه پايان ترم دانشجو (۴۲۸)

♦️اخذ گزارش ۴۲۸ مستلزم پرداخت شهریه متغیر بوده و دانشجويان بدهكار پس ازپرداخت کامل شهريه معوق خود مي توانند نسبت به اخذ كارت آزمون اقدام نمايند.

🔹 موکدا یادآور می شود حضور در جلسات آزمون صرفا با پرداخت شهریه و دریافت کارت آزمون(گزارش۴۲۸) امکانپذیر می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر