اطلاعیه ها
1399/6/29 شنبه
کارشناسي ارشد بدون کنکور

.

سخنگوی دولت گفت: در مقطع کارشناسی ارشد، رشته محل هایی که داوطلبان آنها کمتر از ظرفیت است، دانشجو بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می شود.
متقاضیان تحصیل در مقطع #ارشد دانشگاه #پیام_نور بر اساس شرایطی که به زودی اعلام خواهد شد می توانند بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی در این دانشگاه ثبت نام کنند.
سخنگوی دولت گفت: در مقطع کارشناسی ارشد، رشته محل هایی که داوطلبان آنها کمتر از ظرفیت است، دانشجو بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می شود.
براین اساس متقاضیان تحصیل در مقطع #ارشد دانشگاه #پیام_نور بر اساس شرایطی که به زودی اعلام خواهد شد می توانند بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی در این دانشگاه ثبت نام کنند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر