اطلاعیه ها
1399/7/8 سه‌شنبه
درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان پیام نور غیر حضوری شد
دانشگاه پیام نور اعلام کرد؛ در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و برخط به دانشجویان، امکان درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در پیش‌خوان خدمت سامانه جامع گلستان فراهم شد.

.

دانشگاه پیام نور اعلام کرد؛ در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و برخط به دانشجویان، امکان درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در پیش‌خوان خدمت سامانه جامع گلستان فراهم شد.

به گزارش ایسنا، دانشگاه پیام نور اعلام اعلام کرد؛ در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و برخط به دانشجویان، امکان درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در پیش‌خوان خدمت سامانه جامع گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir فراهم شد و  آن دسته از دانشجویانی که متقاضی صدور گواهی اشتغال به تحصیل هستند می توانند پس از ثبت درخواست و طی مراحل ذیل ، گواهی اشتغال به تحصیل خود را دریافت کنند.

بر این اساس اگر نوع درخواست دانشجویان در گزینه‌ها مشخص شده دانشجو یکی از موارد را انتخاب و در غیر این صورت گزینه سایر را انتخاب ‌می‌کند. در قسمت شهر و اداره محل ارسال نیز عنوان شهر و اداره مربوطه را تایپ ‌می‌کند.

تایید کارشناس خدمات آموزشی و ریاست مرکز  یا  واحد، چاپ گواهی شماره و امضا شده توسط ریاست مرکز یا واحد از شرایط استفاده از خدمات غیرحضوری برای دریافت گواهی اشتغال است. 

همچنین در صورت نیاز به مهر شدن گواهی های چاپ شده، گواهی مذکور توسط مرکز یا واحد محل تحصیل دانشجو ممهور به مهر می شود


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر