اخبار
1399/7/23 چهارشنبه
نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي ومجازي دانشگاه پیام نور، با محوريت دانشگاه پيام نوراستان فارس رتبه الف را در بین نشریات وزارت علوم کسب کرد.
رتبه الف نشريه دانشگاه پيام نوربه محوريت استان فارس در بين 1800 مجله علمي پژوهشي كشور

.

نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي ومجازي دانشگاه پیام نور،  با محوريت دانشگاه پيام نوراستان فارس رتبه الف را در بین نشریات وزارت علوم کسب کرد.رتبه الف نشريه دانشگاه پيام نوربه محوريت استان فارس در بين 1800 مجله علمي پژوهشي كشور  
نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي ومجازي دانشگاه پیام نور،  با محوريت دانشگاه پيام نوراستان فارس رتبه الف را در بین نشریات وزارت علوم کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس، سردبیر نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نورگفت:  در آخرین ارزیابی مجلات علمی پژوهشی کشور که به وسیله وزارت علوم انجام شد مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور در بین حدود 1800 مجله کشور و همچنین در بین مجلات دانشگاه پیام نور، مفتخر به دریافت رتبه الف در کشور شد.
دکتر حسین زارع عضو علمی دانشگاه پیام نور و سردبیر مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور، افزود: یکی از ماموریت های مهم دانشگاه ها در کنار آموزش، خدمات پژوهشی است به همین دلیل نشر یافته های پژوهشی از ضروریات فعالیت های اعضای علمی است و در همین راستا در دانشگاه پیام نور راه اندازی و چاپ نشریات علمی یکی از ماموریت های جدی دانشگاه تلقی می شود.
وی ضمن دعوت از محققین برای ارسال تحقیقات و مقاله خود به نشریات دانشگاه پیام نور تصریح کرد: محققینی که در حوزه روانشناسی یادگیری  و یادگیری آموزشگاهی توانمند هستند، می توانند ما را در پایداری این نشریات یاری کنند.
نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي طبق نامه شماره 3/18/244709 مورخ 93/12/24 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از شماره 4 موفق به دريافت مجوز علمي- پژوهشي از وزارت علوم گرديد و در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISCجزو نشريات داراي ضريب تاثير Impact Factor شناخته شده و در اين پايگاه نمايه گرديد.
بنابراين گزارش، اين فصلنامه در سامانه نشريات وزارت علوم موفق به دريافت رتبه A و امتياز 88 (رتبه يك در بين نشريات پيام نور كشور) گرديد.
صاحب امتيازاين نشريه دانشگاه پيام نور ، مدير مسئول آن دكتر محمدرضا سرمدي ، سردبير دكتر حسين زارع ، مدير داخلي دكتر محمدحسن صيف و دبير اجرايي اعظم تقي زاده مي باشند.
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر