اخبار
1400/6/24 چهارشنبه
واکسیناسیون گسترده دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز
واکسیناسیون گسترده دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز در حال انجام می باشد

.

واکسیناسیون گسترده دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز در حال انجام می باشد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر