اخبار
1400/7/2 جمعه
طرح جامع آموزش دهياري ها و شوراهاي اسلامي استان فارس به محوريت دانشگاه پيام نور شيراز
مسئولين فني دهياري هاي فارس با اصول راهسازي در روستاها آشنا شدند

.

طرح جامع آموزش دهياري ها و شوراهاي اسلامي استان فارس به محوريت دانشگاه پيام نور شيراز
مسئولين فني دهياري هاي فارس با اصول راهسازي در روستاها آشنا شدند
دوره آموزشي راهسازي ويژه مسوولين فني دهياري هاي استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان فارس ، اين دوره آموزشي در قالب طرح جامع آموزش دهياري ها و شوراهاي اسلامي استان فارس به محوريت دانشگاه پيام نور شيراز برگزار شد.
مهندس علي عبيري سرپرست دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري فارس در ابتداي اين دوره آموزشي ، توجه به آموزش را در اولويت برنامه هاي دفتر امور روستايي و شوراها عنوان كرد و يادآور شد: كاربردي بودن آموزش ها و مهارت ورزي در برگزاري دوره هاي جديد آموزشي مدنظر قرار گرفته است.
وي با اشاره به اهميت ثبات شغلي براي دهياران و مسوولين فني اظهار داشت: در حال حاضر بيش از ۱۰۰ نيروي فني متخصص در كنار دهياران در استان فارس مشغول فعاليت هستند.
عبيري اضافه كرد: در سطح استان فارس ۲ هزار و ۹۰ دهياري فعاليت دارند كه با اجراي طرح جديد وزارت كشور مبني بر ايجاد دهياري در روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار، تعداد دهياري ها در فارس به ۳ هزار دهياري افزايش خواهد يافت.
نظارت كامل بر پروژه ها، كنترل ساخت و سازها و جلوگيري از تخلفات ، درنظرگرفتن تبعات حقوقي قراردادها و ... از جمله نكات مهمي بود كه سرپرست دفتر امور روستايي و شوراهاي فارس بر آن تاكيد كرد.
در ادامه اين طرح آموزشي ، شركت كنندگان در كارگاه آموزشي راهسازي؛زيرسازي_روسازي راه ها در روستاها شركت كردند.
اين كارگاه با تدريس مهندس اميد محمديان مدير عمراني دانشگاه پيام نور استان فارس انجام شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر