اخبار
1400/12/11 چهارشنبه
آزمون دكتري در مركز شيراز و جهرم
بازديد سرپرست دانشگاه پيام نور استان فارس از حوزه برگزاري آزمون دكتري

.

بازديد دكتر جاجرمي زاده سرپرست دانشگاه پيام نور استان فارس از حوزه برگزاري آزمون دكتري در مركز شيراز
♦️امروز در دانشگاه پيام نورشيراز 288 داوطلب و در دانشگاه پيام نور جهرم 292 نفر از داوطلبان آزمون دكتري به رقابت پرداختند

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر