اخبار
1401/7/30 شنبه
رئیس دانشگاه پیام نور فارس:
اغتشاش، زمینه‌ساز دخالت بیگانگان برای تجزیه کشور است

.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس گفت: اغتشاش و از بین بردن اموال عمومی و در نتیجه هرج و مرج داخلی، زمینه‌ساز دخالت بیگانگان برای تجزیه کشور است.
رئیس دانشگاه پیام نور فارس: اغتشاش، زمینه‌ساز دخالت بیگانگان برای تجزیه کشور است
محسن جاجرمی زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شیراز، با اشاره به جریان فوت مهسا امینی و حوادث اخیر که در پی این حادثه رخ داد، اظهار داشت: ملت ایران باید با بصیرت و آگاهی عمیق بتواند با کمترین هزینه از این اتفاق عبور کند.

وی با بیان این که از جنبه های مختلف باید به این موضوع نگریست افزود: در بعد فرهنگی و اجتماعی، آغاز این حادثه از برخورد گشت ارشاد در موضوع حجاب و عفاف در جامعه مطرح می‌شود که قابل بررسی و آسیب شناسی است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس ادامه داد: هرچند جای آسیب شناسی و تجدید نظر در روش‌ها و برنامه‌های همه دستگاه های رسمی و غیر رسمی وجود دارد، اما روشن است که چالش اصلی بر سر موضوع "حد برهنگی در جامعه" در نظام اسلامی و فرهنگ مدرنیته مادی گرای امروز جهان مطرح است که احکام شرعی آن مسلم و قطعی است و در نحوه اجرای آن در تقابل با فرهنگ غربی می بایست همه جانبه و عمیق و بلند مدت اندیشید و به آن پرداخت.

جاجرمی زاده اضافه کرد: در این فرایند جامعه هدف، جوانان پرشور و احساسی ما هستند که باید آنها را با آرامش به گفتگوی منطقی دعوت کرده و این موضوع را در میدان جهاد تبیین برنامه ریزی نمود.

وی به بعد سیاسی اشاره کرد و بیان داشت: همه مسئولان بر تفکیک بین اعتراض و اغتشاش صحه گذاشته، به نحوی که هیج سلیقه سیاسی که بر حداقل های غیرت ملی یا اسلامی تاکید دارد نمی تواند اغتشاش و از بین بردن اموال عمومی و در نتیجه ایجاد هرج و مرج داخلی را تأیید کند که به روشنی می‌تواند زمینه ساز دخالت بیگانه برای تجزیه کشور گردد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس ابراز داشت: حضور تمام‌عیار این روزهای دشمنان قسم خورده انقلاب در رسانه های جهانی و حمایت های تجهیزاتی و نیروی انسانی آنها از اغتشاش گران موید این مطلب است.

جاجرمی زاده افزود: برخورد مناسب و قانونی نیروهای امنیتی و قضایی قطعا در این حوزه مورد تاکید همه سلایق سیاسی جامعه بوده، هرچند به فرموده مقام معظم رهبری، میان جوانان احساسی و معاندین باید تفاوت قائل شد.

وی به بعد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب درست در زمانی دخالت‌های برنامه ریزی شده خود را اجرایی می‌کنند که آگاه به فضای در حال تحول معیشتی و اقتصادی کشور هستند و می بینند که عقب ماندگی های ناشی از سیاست های لیبرالی و متمایل به غرب دولت گذشته که همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ را از کار انداخت در حال جبران است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس با بیان این که ورود ایران در پیمان شانگهای و برنامه های بلندمدت با چین و روسیه و همسایگان در منطقه و بهم ریختگی توازن قدرت اقتصادی جهانی، نوید فروپاشی انحصار دنیای غرب بر اقتصاد دنیا را می دهد، خاطرنشان کرد: عبور از کسری بودجه‌های ۴۵۰ هزار میلیاردی دولت سابق و دسترسی به رشد سه و ۸ دهم درصدی و راه اندازی مجدد بسیاری از صنایع راکد و تعطیل و غلبه بر بیماری کرونا و راه اندازی مجدد چرخه کسب و کار در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و... همه علائم مثبتی برای عبور از بحران اقتصادی است.

جاجرمی زاده در پایان تصریح کرد: این موارد کافی است که با ایجاد ناآرامی زمینه های سرمایه‌گذاری را دچار تردید کرده و زمینه تفاهمات جهانی به ویژه در برجام را به خیال خود از بین ببرند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر