اخبار
1402/2/20 چهارشنبه
برگزاری جلسه تقدیر از کارکنان بخش خدمات
برگزاری جلسه تقدیر از کارکنان بخش خدمات به مناسبت روز کارگر

.

برگزاری جلسه تقدیر از کارکنان بخش خدمات به مناسبت روز کارگر ضمن بررسی مطالبات و نقطه نظرات ارائه شده


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر