اخبار
1402/2/20 چهارشنبه
تقدیر از اعضای هیئت نظارت و ارزیابی استان فارس
تقدیر از اعضای هیئت نظارت و ارزیابی استان فارس توسط دکتر جاجرمی زاده

.

تقدیر از اعضای هیئت نظارت و ارزیابی استان فارس توسط دکتر جاجرمی زاده رئیس دانشگاه پیام نور استان در دانشگاه پیام نور شیراز


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر