تحصیلات تکمیلی
1397/11/10 چهارشنبه
اخذ يك عنوان درس باقي مانده به همراه پايان نامه امكان پذير شد
اخذ يك عنوان درس همراه با پايان نامه و مقررات تبصره 3

.

براساس اعلام معاونت آموزشي دانشگاه، پيرو اطلاعيه مورخ 97/10/26 درخصوص اخذ يك عنوان درس همراه با پايان نامه و مقررات تبصره 3 ماده 29 آئين نامه آموزشي به اطلاع مي رساند: دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي كه فقط يك درس براي تكميل مرحله آموزشي خود دارند با رعايت موارد ذيل مي توانند آن يك درس را به همراه پايان نامه اخذ نمايند. 
1. ميانگين كل دروس گذرانده شده دانشجو حداقل 14 باشد .
2. با توجه به تبصره 2 ماده 8 آئين نامه آموزشي درس باقي مانده نبايد درس روش تحقيق باشد.
3. جلسه دفاع اين دانشجويان الزاما بعد از گذراندن درس باقي مانده ( كسب نمره قبولي در آن درس و همچنين كسب حداقل ميانگين كل نمرات 14 ) برگزار مي شود.
4. در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو پس از گذراندن يك درس باقي مانده كمتر از نمره 14 شد مطابق تبصره 1 ماده 29 آئين نامه آموزشي ، دانشجو ملزم به اخذ دروس جهت كمبود جبران ميانگين خواهد بود. در اين حالت ، واحد پايان نامه حذف و دانشجو پس از كسب حداقل ميانگين كل 14مي تواند نسبت به اخذ پايان نامه در قالب سنوات مجاز تحصيلي اقدام نمايد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر