تحصیلات تکمیلی
1402/2/24 یکشنبه
آخرین فرصت دفاع از پایان¬نامه در ترم بهمن 1402-1401
آخرین فرصت دفاع از پایان¬نامه در ترم بهمن 1402-1401

.

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد  می‌رساند با توجه به تقویم آموزشی، آخرین فرصت دفاع از پایان‌نامه در ترم بهمن 1402-1401
 تاریخ 06/04/1402  است. (در صورت تمدید مجددا اطلاع رسانی خواهد شد)
دانشجویان محترم ملزم هستند جهت دفاع، مدارک لازم را 30 روز  قبل از تاریخ احتمالی به اداره تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.
مدارک لازم برای دفاع جهت تحویل به اداره تحصیلات تکمیلی:
1-     فرم اعلام کفایت ( با امضا و تایید دانشجو، استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه)
2-     همانندجویی پایان نامه (حداکثر 30 درصد)
3-     فرم وضعیت تحصیلی (بررسی و تایید شده توسط کارشناسان تحصیلا تکمیلی)
4-    فرم شرکت در جلسات دفاع (جلسات دفاع حضوری یا مجازی)
5-     گواهی توزیع پرسشنامه (در صورت توزیع پرسشنامه)
6- گواهی ثبت پروپوزال از ایرانداک
لینک  دسترسی به فایل موارد فوق:
http://shiraz.fars.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/510929/924313/1897857/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
ضمنا دانشجویان رشته مدیریت علاوه بر موارد فوق، لازم است موارد ذیل را هم ارائه دهند:
الف) فایل اطلاعات پرسشنامه (فایلی که حاوی اطلاعات مستخرج از پرسشنامههای جمعآوری شده است)
ب) لینک مجازی توزیع پرسشنامه (در صورتی که پرسشنامه به صورت مجازی اجرا شده باشد)
ج) تصویر از صفحه تمامی منابع استفاده شده به تفکیک فصل ( در قالب CD)


((مُهم))
شایان ذکر است صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه منوط به ثبت و ارسال  درخواست دفاع  توسط دانشجو در سامانه گلستان،  30 روز قبل از تاریخ احتمالی و تایید آن توسط استاد راهنما، مشاور، مدیر گروه استانی،کارشناس مالی و کارشناس تحصیلات تکمیلی است.
مراحل «درخواست ثبت دفاع پايان نامه و رساله »
الف) مراجعه دانشجو به سامانه گلستان ، پيشخوان خدمت ، ثبت درخواست دفاع :جهت تکميل فرم مربوطه و بارگزاري مدارك و مستندات زير:
  1. نامه ايرانداك مبني بر ثبت طرح پيشنهاده تحقيق(پروپوزال).
  2. فرم تاييد كفايت دفاع تاييد شده توسط اساتيد راهنما و مشاور.
  3.  گزارش همانند جويي پايان نامه در ايرانداك.
  4. افزون بر آن براي دانشجويان دوره دكتري، مقاله مستخرج از رساله و مستندات مربوطه به مقاله طبق مقررات و ضوابط (اين مدارك در رديف 4 ارسال مدارك بارگذاري شود)
مسیر ثبت و ارسال درخواست دفاع در سامانه گلستان:
پیشخوان خدمت>> درخواست دفاع>> درخواست جدید  دفاع>> تکمیل موارد لازم>> ایجاد>> بازگشت>> بارگذاری موارد لازم (اعلام کفایت، گواهی ثبت پروپوزال، همانندجویی به صورت pdf)>>
تایید و ارسال درخواست.


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر