تحصیلات تکمیلی
1394/6/9 دوشنبه
فرمهای پایان نامه
راهنما + فرم

.

راهنما:
   راهنمای تایید مقاله         
   
راهنمای تعهد پرسشنامه         

  
راهنمای فرم شرکت در جلسه دفاع        
  
راهنمای فرم وضعیت تحصیلی          

 
راهنمای معرفی استاد راهنما1         
 
راهنمای معرفی استاد راهنما2

فرمها:


صورتجلسه ارزشیابی پایان نامه 
  اطلاعیه دفاع        
  
اعلام کفایت        
  
تائید مقاله         
  
حضور در جلسه دفاع        
  
راهنمای آماده سازی و تحویل پایان نامه          
 
شیوه نامه         
 
طرح روی سی دی
 
فرم تایید و تحویل پایان‌نامه        
  
فرم تعیین استاد سمینار رشته ریاضی         
 
فرم درخواست استاد راهنمای ریاضی کاربردی        
 
فرم درخواست استاد راهنمای ریاضی محض
 
فرم معرفی به موسسات و ارگانها        
  
مدارک و شرایط دفاع          
 
معرفی استاد راهنما          
 
وضعیت تحصیلی         
 
راهنمای آماده سازی و تحویل پایان نامه 

 
پروپوزال:

دانلود پروپوزال ارشد
فايل هاي مربوطه :
فرم درخواست استاد راهنماي رياضي محض.pdf106.407 KB
فرم درخواست استاد راهنماي رياضي کاربردي .pdf72.542 KB
فرم درخواست استاد راهنماي رياضي محض.pdf106.407 KB
فرم تعيين استاد سمينار رشته رياضي.pdf108.654 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر