پرسشهاي متداول سامانه دروس مجازی
سه‌شنبه 19 فروردین 1399 چرا بعضی از درسها ساعت و تاریخ زمان کلاس مشخص نیست ؟ شما باید از طریق سامانه سهبا و یا گلستان تاریخ و زمان کلاستون را مشخص و طبق اون زمان وارد کلاس شوید 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر