اطلاعیه برگزیده
1402/2/31 یکشنبه
لیست شماره صندلی
لیست شماره صندلی امتحانات حضوری کتبی و بدون کاغذ

.

جهت مشاهده شماره صندلی بر روی تاریخ برگزاری آزمون خود کلیک کرده و پس از دانلود بر اساس شماره دانشجویی جستجو کنید.


لیست شماره صندلی امتحانات یکم خرداد ماه (کتبی)

لیست شماره صندلی امتحانات یکم خرداد ماه (بدون کاغذ)
لیست شماره صندلی امتحانات دوم خرداد ماه (کتبی)
لیست شماره صندلی امتحانات دوم خرداد ماه (بدون کاغذ)
لیست شماره صندلی امتحانات سوم خرداد ماه (کتبی)
لیست شماره صندلی امتحانات سوم خرداد ماه (بدون کاغذ)
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/06 کتبی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/06 الکترونیکی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/07 کتبی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/07 الکترونیکی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/08 کتبی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/08 الکترونیکی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/09 کتبی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/09 الکترونیکی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/10 کتبی
لیست شماره صندلی امتحانات روز 1402/03/10 الکترونیکی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر